Cliniques Dramaturgiques

De Cliniques Dramaturgiques, oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het Festival TransAmériques (FTA) als basis voor een inspirerende ondersteuning van lokale kunstpraktijken enerzijds en de ontwikkeling van een open dramaturgisch platform anderzijds, evolueren naar een intercontinentale samenwerking: ze vonden plaats in Valenciennes (Phénix), Berlijn (Performing Arts Festival), Rome (Short Festival) en Gent (CAMPO & NONA).

Sinds 2016 bieden de Cliniques Dramaturgiques binnen de programmering van het FTA een ondersteunings- en uitwisselingsplatform tussen makers in de podiumkunsten – choreografen, auteurs, regisseurs, performers, enz. Deze unieke context stimuleert enerzijds ontmoetingen tussen gastdramaturgen met verschillende achtergronden en biedt anderzijds lokale kunstenaars een vorm van eenmalige ondersteuning.

In de context van dit project gaat het in de eerste plaats om het uitvinden van nieuwe, ongekende verbindingen tussen instellingen die avant-gardistische en gedurfde voorstellingspraktijken ondersteunen en verspreiden. Met het systeem van “cliniques dramaturgiques” als epicentrum richten de betrokken lokale partners zich op het uitbreiden van deze dramaturgische praktijk en punctuele ondersteuning van makers naar verschillende disciplines en artistieke gemeenschappen.

Binnen een lokale context en in dialoog met verschillende partners richten de Cliniques Dramaturgiques zich op de lokaal aanwezige artistieke gemeenschappen. In de periferie van een festival of een seizoensprogramma richt een groep internationale dramaturgen zich op de ontwikkeling van artistieke praktijken en reflectie.

Enerzijds gebeurt dit tijdens privéconsultaties waarvoor kunstenaars een afspraak kunnen maken. Dit individuele, open en laagdrempelige gesprek van 90 minuten met een van de aanwezige dramaturgen stelt de kunstenaars in staat hun onderzoek te verdiepen en mogelijke knopen in creatieve processen te ontwarren. Deze dramaturgische tête-à-tête is een gratis professionele dienst aan de lokale artistieke gemeenschap aangeboden door de Cliniques.

Anderzijds nemen de aanwezige dramaturgen ook deel aan een publiek deel van de Cliniques Dramaturgiques. Dit deel wordt ingevuld door de betrokken dramaturgen in nauwe samenwerking met de organiserende partners en de lokale context en kan bestaan uit publieke debatten, lezingen en open ideeënforums over actuele thema’s die het onderzoek, de creatie en de presentatieprocessen van kunstenaars beïnvloeden.