DRAMATURGIE MODULE

In Franstalig België blijven dramaturgische praktijken eerder onbekend. Wij stellen vast dat er een reëel gebrek is aan kennis van deze functie, hoewel die in onze sector onvermijdelijk is, zowel bij de creatieve teams als bij de huizen, en dat er bijgevolg een schreeuwend gebrek is aan middelen om degenen die ze uitoefenen te ondersteunen. Daarom is La Bellone sinds 2015 bezig met het ontwikkelen en presenteren van verschillende instrumenten die op bescheiden wijze proberen dit gebrek te ondervangen.

SEMINARIE CYCLUS

Eerder dan het delen van een geschiedenis of theorievorming over dramaturgie, worden de deelnemers hier uitgenodigd om dramaturgie te vatten, te identificeren en te beoefenen door te trachten zowel dramaturgische praktijken in kaart te brengen als zichzelf daarin te kunnen situeren. De jaarlijkse cycli komen overeen met 4 een uitwisseling rond 4 hedendaagse dramaturgische praktijken. Ze zijn gericht op het delen van kennis en het experimenteren. Elke module, gespreid over een week, omvat de tussenkomst van een dramaturgiebeoefenaar, gekozen en uitgenodigd om een van de specifieke modaliteiten van deze praktijk te activeren en zo de bijzondere inzet ervan bij de deelnemers op te wekken. Voor elke spreker gaat het er ook om instrumenten, onderzoeks- en schrijfprotocollen te kunnen delen en situaties voor te stellen die de toepassing van dit soort dramaturgie mogelijk maken. Elke module belichaamt dus, op de geconcentreerde schaal van een week, de algemene en transversale geest van de cyclus: een circulariteit tussen presentatie en praktijk, tussen het woord van één en de collectieve en gedeelde ervaring van vragen en experimenten. Het gaat erom zich, binnen een ruimte van onderzoek en artistieke schepping, in een toestand van “studie” te brengen, dat wil zeggen van een alliantie tussen “onderzoek” en “toepassing” (cf. etymologie van het woord). De modules zullen daarom altijd in minstens twee fasen worden gestructureerd: een tijd “aan tafel” waarin de groep wordt samengebracht om te luisteren naar en te discussiëren over een vraag, een probleem en een tijd van experimenteren die de deelnemers naar hun eigen werk kan leiden.

Voor wie: iedereen met ervaring als toeschouwer, artistiek adviseur, buitenstaander of dramaturg. Kandidaten worden geselecteerd.

De cyclus van 2021 bestaat uit 4 modules, geïnitieerd door Sara Vanderieck, Bart Vanden Eynde en Camille Louis.

MODULE MET SARA VANDERIECK

In deze module ligt de nadruk op de dramaturgische praktijk binnen multidisciplinaire processen van creatie en onderzoek. Deze dramaturgie gaat over het vinden van een manier om te spreken via het luisteren, om communicatiekanalen te openen en verbindingen tot stand te brengen die het mogelijk maken beslissingen te nemen in het artistieke creatieve proces – beslissingen die materialen en ideeën insluiten en uitsluiten. Deze evenwichtsoefening is geen kennis of vaardigheid, het is een houding, een proces, een gevoeligheid. Deze dramaturgie is zowel een praktijk als een bewustzijn, een gemoedstoestand. Om deel te kunnen nemen aan “live” creatieve processen, maakt de dramaturg niet alleen gebruik van zijn/haar eigen (intellectuele) achtergrond en informatie uit de voorbereidende uitwisselingen, maar vertrouwt hij/zij bovenal op een sterk vertrouwen in de eigen intuïtie. In deze module zal Sara Vanderieck haar zoektocht delen naar strategieën die een intuïtieve dramaturgische praktijk ondersteunen die luistert naar elke fase van een creatie.

De sporen van deze module kunt u hier beluisteren (in het Frans):