Lola Bogaert

Voor Lola gaat een artistiek maakproces over ontmoetingen met andere mensen en het creëren van een soort mini-maatschappij, waarin opnieuw gezocht wordt naar hoe je met elkaar communiceert, wat de afspraken zijn en hoe je tot een gezamenlijke (verbeeldings-)wereld komt. In haar functie als regisseur geeft ze de mensen met wie ze werkt veel ruimte om zelf materiaal aan te dragen. Ze neigt als regisseur eerder naar een democratie dan naar een dictatuur. Vandaar dat ze ook graag collectief (lees: zonder vooraf bepaalde hiërarchie) werkt als theatermaker en zelf meespeelt in haar voorstellingen.

Wanneer ze regisseert is haar werk beeldend en speelt de fysicaliteit van de performers een grote rol. Ze regisseerde en onderzocht een aantal projecten i.s.m. DE MAAN, De Kopergietery, Over ‘t ij Festival, d e t h e a t e r m a k e r en De Grote Post.

Als ze speelt zijn de voorstellingen vaak tekstueel en is de eindverantwoordelijkheid meestal collectief. Als speler ontwikkelde en onderzocht ze verschillende projecten samen met Monty Kultuurfaktorij, Festival Boulevard, Toneelgroep Maastricht, MoMeNT, VIAZUID, C-TAKT en Krokusfestival.

Lola Bogaert studeerde in 2011 af aan de theaterdocent opleiding van ArtEZ Arnhem. Direct na het behalen van haar diploma vertrok ze naar Brussel waar ze de regieopleiding aan het RITCS Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound volgde. Voor haar master ontving ze een studiebeurs van zowel het Prins Bernhard Cultuurfonds als van het VandenEnde Foundation. In 2018 vestigde ze zich in Hasselt.