BlikOpener

Als onderdeel van het dramaturgisch luik binnen De Grote Post en na het vaststellen van veel (onnodige) onzekerheden bij het lokale publiek ontwikkelt Sara Vanderieck in 2018 de BlikOpener: een educatieve reeks rond voorstellingsanalyse voor niet-professionelen.

Ze laat zich inspireren door het publiek dat na voorstellingen vaak wat onwennig in gesprek gaat en wil een antwoord bieden op opmerkingen op als “oh maar ik ken daar niet echt iets van hoor” of “ik heb het misschien niet helemaal begrepen”?

Zo ontstaat een andere vorm van omkadering naast de traditionele inleidingen en nagesprekken om dergelijke drempels bij het publiek weg te werken en hen een handvat te bieden dat de kijkervaring verrijkt, een bril die de blik verruimt.

Aan de hand van een vragenlijst en een aantal voorstellingen uit het seizoensaanbod, legt Vanderieck met de deelnemers een traject af waarbij hun kijkervaring en de verdieping daarvan centraal staat.

Hoe kan je naar een voorstelling kijken? Welke emoties roept een bepaalde scène op? Welke keuzes maakten de kunstenaars en waarom …? …

Het specifieke en brede parcours van Vanderieck maakt haar de perfecte begeleider voor dit traject: van een diploma als meester in de Dramatische Kunsten aan het RITCS, naar een klein decenium van internationaal werken aan de zijde van eerst TG STAN en nadien Alain Platel, over de opstart van een lokaal cultuurcentrum als lid van de artistieke leiding van De Grote Post tot een positie als onafhankelijk dramaturge bij verschillende gezelschappen.


Getuigenissen van deelnemers

“BlikOpener opent niet alleen je blik maar zet direct al je zintuigen op scherp bij een voorstelling. Je leert als vanzelf om meer te zien  — en al gauw zie je ook wat er nièt wordt getoond.” – Henk

“BlikOpener was een fantastische ervaring. Via een vragenlijst leert Sara je kijken naar alle aspecten van drama. En tijdens de besprekingen kregen we daar bovenop nog informatie over de gang van zaken in de podiumkunsten in binnen-en buitenland. Op het einde van BlikOpener, ‘ga’ je niet meer toneel maar beleef je toneel.” –  Carla

“Blikopener: Letterlijker kan het woord niet zijn. Een boeiende input van Sara, theoretisch maar nooit saai, gevoed door heel wat praktische voorbeelden. Steeds interessante groepsgesprekken, met verschillende invalshoeken, visies over wat en hoe werd ervaren tijdens een voorstelling. Een praktische vragenlijst die een hulp biedt voor het verwoorden van de indrukken en ze ook meteen in het geheugen opslaat. Een mix van verschillende persoonlijkheden met een waaier aan interpretaties die je als gewoon publiek zijnd, niet zo snel zou te weten komen. In mijn geval, een tool die ik zeker ook op professioneel vlak kan gebruiken !!” – Magda


Graag meer weten?

Contact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.